Afscheid in Antwerpen (Lancering Brochure) - 20 juni 2024

Ingediend door Isabella Gooss… op di, 28/05/2024 - 10:51

Het Platform van Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen (PAREL) en Orbit Antwerpen nodigen je uit voor de lancering van de brochure "Afscheid in Antwerpen" - een bundel verhalen over afscheid nemen van dierbaren vanuit verschillende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen in Antwerpen. Ontdek samen met ons welke gelijkenissen en verschillen er zijn in de manieren waarop we omgaan met het heengaan van onze dierbaren. 

Wanneer: Do. 20 juni van 14u tot 16u

Waar: Crematorium Pontes. Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk

Tempeltocht | 23 april 2024

Ingediend door Isabella Gooss… op di, 02/04/2024 - 12:52

Bezoek aan gebedsplekken in Antwerpen:
Visit places of worship in Antwerp: 

18u15: verzamelen binnenplein (meet at courtyard) Campus Zuid
- Karel de Grote Hogeschool - Brusselstraat 45
18u30: getuigenis (testimony) Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
- o.a. examenstress en meditatie (e.g. exam stress and meditation) aula Z.01.01
20u00: getuigenis (testimony) Vrije Evangelische Gemeente Antwerpen 
- Karel Rogierstraat 8 
21u00: nagesprek met avondmaal (Social gathering and supper)

Tags

Godsdienstvrijheid, tolerantie en neutraliteit: een ambigue drie-eenheid? | 21 mei 2024

Ingediend door Isabella Gooss… op di, 26/03/2024 - 16:43

Vrijheid van godsdienst en geweten is een mensenrecht, vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) en aanvaard door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Die internationale gedragenheid neemt echter niet weg dat er doorheen de jaren verschuivingen zijn in de interpretatie van dat fundamentele recht.

Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen | 21 januari 2024 |16.30 u.

Ingediend door Peter Keersmaekers op wo, 17/01/2024 - 14:37

Beste vrienden,

Zoals jullie misschien al weten, zal de Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen dit jaar plaatsvinden in onze kerk, in de vorm van een Grote Vespers


Alle details vindt u in de bijgevoegde flyer, die we u vriendelijk verzoeken door te sturen naar uw gemeenschappen/netwerken.

We kijken er erg naar uit om jullie allemaal te zien bij deze gelegenheid,
Met de beste wensen, in Christus, 
vader George Valcu

Afrikadag - Turnhout | 07/01/2024 11u

Ingediend door Peter Keersmaekers op di, 19/12/2023 - 20:17

Op het feest van de Openbaring (Driekoningen) heeft de katholieke kerk bijzondere aandacht voor de Afrikaanse kerkgemeenschappen: de zogenaamde Afrikadag. Deze gemeenschappen geven vaak op zeer vreugdevolle wijze gestalte aan de Blijde Boodschap. Onze Belgische kerkgemeenschap onderhoudt bijzondere banden met de kerkgemeenschappen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Zij krijgen jaarlijks ook financiële steun van de Belgische kerk, ten voordele van pastorale projecten.

Leerhuis 'Van Abba tot zondebok' - donderdagen april-mei 2024 - 20u.

Ingediend door Peter Keersmaekers op wo, 22/11/2023 - 19:56

Leerhuis 'VAN ABBA TOT ZONDEBOK'

In 2019 verscheen het boek Van Abba tot Zondebok (Uitgeverij Halewijn). Daarin worden 57 Bijbelse woorden of begrippen behandeld die essentieel zijn voor ons geloofsverstaan maar die vaak uitgelegd worden ten koste van het Jodendom. Gedurende drie lange jaren hebben joden en christenen in Duitsland hier samen over gedebatteerd.

Vacature | interlevensbeschouwelijk netwerker in de stad Antwerpen

Ingediend door Peter Keersmaekers op di, 21/11/2023 - 11:59

ORBIT zet creatief en verbindend in op samenleven in een religieus en levensbeschouwelijk divers Vlaanderen.

ORBIT heeft ervaring en expertise in het uitbouwen van lokale initiatieven die de interlevensbeschouwelijke ontmoeting, kennismaking en samenwerking bevorderen. Daartoe versterkt ORBIT haar team met een halftijdse projectmedewerk.st.er ‘interlevensbeschouwelijk netwerken’ met standplaats in en met de steun van de Stad Antwerpen.

Lees hier de vacature.

Woorden in Beweging, ook als het over religies en levensbeschouwingen gaat

Ingediend door Peter Keersmaekers op di, 21/11/2023 - 11:11

Donderdag 14 december 2023 om 20 uur
De Brabantse Olijfberg – Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Inkom gratis

We hebben allemaal ervaring met woorden die schuren of prettig aanvoelen. Omdat woorden ertoe doen, is het belangrijk hun weerklank in te schatten. ORBIT deed dat recent in samenwerking met Broederlijk Delen en Welzijnsschakels. Het ging over het taalgebruik rond het thema superdiversiteit en migratie gaat.