Godsdienstvrijheid, tolerantie en neutraliteit: een ambigue drie-eenheid? | 21 mei 2024

Ingediend door Isabella Gooss… op di, 26/03/2024 - 16:43

Vrijheid van godsdienst en geweten is een mensenrecht, vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) en aanvaard door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Die internationale gedragenheid neemt echter niet weg dat er doorheen de jaren verschuivingen zijn in de interpretatie van dat fundamentele recht.

Op het niveau van de Belgische staat en politiek bijvoorbeeld observeren we twee recente ontwikkelingen. Enerzijds worden er steeds meer voorstellen gedaan omtrent neutraliteit, met de steeds verdere verwijzing van religie naar de privésfeer. Anderzijds ontstaat de paradoxale beweging van de staat die, zowel op lokaal als federaal niveau, zelf steeds meer initiatief neemt om het levensbeschouwelijke middenveld te organiseren.

Met deze observaties als uitgangspunt willen we onderzoeken welke tendensen vandaag in Europa spelen op vlak van godsdienstvrijheid. Welke invulling kregen concepten als ‘tolerantie’ en ‘neutraliteit’ in het verleden en wat kunnen we daaruit leren voor vandaag? Welke recente evoluties zijn er in het staatsdenken, het staatsrecht en de jurisprudentie daaromtrent? En welke gevolgen heeft dit voor de (minderheids)stem van gelovigen en hun representatie in de publieke ruimte?

Gastsprekers Mariëtta van der Tol (Lincoln College, University of Oxford), Sophie van Bijsterveld (Radboud Universiteit Nijmegen), Jogchum Vrielink (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Samira Azabar (Radboud Universiteit Nijmegen) en Frans van Daele (Europese Commissie) analyseren tijdens de studiedag verschillende hedendaagse tendensen met betrekking tot godsdienstvrijheid, op zowel Europees, Nederlands als Belgisch niveau en illustreren die met enkele recente casussen.

UCSIA organiseert dit evenement in samenwerking met Logia.

Praktische informatie

 • Studiedag in het Nederlands
 • Wanneer?
  • Dinsdag 21 mei 2024
  • 16.30-20.30 uur
 • Waar?
  • Universiteit Antwerpen
  • Hof van Liere - F. de Tassiszaal
  • Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 • Deelnemen?
  • Inschrijvingsgeld: 30 euro
  • Gratis deelname voor studenten.
  • Gelieve online in te schrijven voor 14 mei 2024.
Organisatie/gemeenschap
UCSIA