Stilte ruimte van De Christengemeenschap

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 09/07/2021 - 09:50

De Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing, nodigt iedereen graag uit voor een nieuw initiatief. Naast de bestaande gebedsdiensten tijdens de week en op zondag is de kapel nu ook twee keer per week geopend als stilte ruimte voor persoonlijk gebed. Wie hiervoor interesse heeft, is hartelijk uitgenodigd op donderdag van 10 tot 12 uur of op zaterdagnamiddag van 15 tot 17 uur. Welkom!

Aandacht, van 15 juli tot 15 augustus 2021 is er zomerpauze. 

Meditation Retreat

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 09/07/2021 - 09:10

Het Tibetaans Boeddhistisch instituut organiseert een meerdaagse meditatie in hun centrum te Hoei. Eén van de vele voorbeelden dat levensbeschouwingen en religies weer aan het organiseren slagen en mensen samenbrengen! 

Meditation Retreat Tibetaans Instituut

Meer informatie vind je hier

Webinar 'Christendom en radicaal-rechts: hoeders van hetzelfde ideaal?' - UCSIA

Ingediend door ORBIT Antwerpen op wo, 23/06/2021 - 10:39

In het recent verschenen boek Nieuwe kruisvaarders. De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten onderzoekt journalist Sander Rietveld onder andere de denkbeelden die Nederlandse orthodoxe christenen delen met radicaal-rechtse politici. Zijn beschrijving leidt via zijn eigen levensverhaal en belangrijke geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen veertig jaar (de val van de Muur, het Israëlisch-Palestijns conflict, opkomst van moslimextremisme…) naar de ervaringen en ideeën die de ‘heilige alliantie’ bewerkstelligen.

Id al Adha / Offerfeest

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 14:23

Op 20 en 21 juli 2021 vieren moslims het Offerfeest. Het Offerfeest is een belangrijk islamitisch feest en valt midden in het hadj-seizoen. Tijdens dit feest, ook wel het 'Grote Feest' genoemd, herdenken moslims Abrahams bereidheid om zijn zoon te offeren. Uiteindelijk zond God Abraham een schaap dat de plaats van de zoon op het altaar innam. 

Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 14:03

26 september 2021 | Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen
Op 3 mei 2021 werd de Boodschap van paus Franciscus voor de 107de Werelddag van de migrant en de vluchteling gepubliceerd. Eerder raakte het thema al bekend en kondigde de sectie Migranten & Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, aan dat in de zes maanden voorafgaand aan de werelddag een maandelijkse mediacampagne zal worden gevoerd. 

Wereldvluchtelingendag 2021

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 13:29

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling' (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.